Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o. ? Poradnik dla początkujących przedsiębiorców


Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
To pytanie zazwyczaj zadają sobie przedsiębiorcy, którzy zamierzają wkroczyć na rynek z własnym biznesem. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące formy JDG i Sp z o.o.


Wśród najpopularniejszych form prowadzenia własnego biznesu w Polsce dominują - jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak przed podjęciem wyboru należy szczegółowo zweryfikować kluczowe mechanizmy ich funkcjonowania.

Pierwszą i zasadniczą różnicą jest podmiotowość prawna, JDG nie jest odrębna od osoby fizycznej, która ją zakłada, a zatem firma to my. Natomiast przepisy prawa nadają spółce z o.o. osobowość prawną, w związku z czym występuję ona w obrocie jako osobny podmiot praw i obowiązków. 

Przykład: Zawierając umowę z Janem Nowakiem prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABC, stroną umowy nie jest firma ABC, a dalej Jan Nowak. W przypadku gdyby Jan Nowak zdecydował się na założenie podmiotu ABC sp. z o.o. to owa spółka ABC sp. z o.o. staje się stroną umowy.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że założenie JDG nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów. Co więcej, posiadając profil zaufany lub podpis kwalifikowany można całość procesu rejestracji przeprowadzić online za pośrednictwem strony internetowej CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Platforma jest bardzo intuicyjna i wyposażona w centrum pomocy, za pośrednictwem którego konsultant udziela niezbędnego wsparcia. Założenie spółki z o.o. wiąże się ze znacznie większym nakładem zarówno formalnym jak i finansowym. Co prawda istnieje możliwość rejestracji spółki za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24, jest to tańsza opcja (łączny koszt 350 złotych) natomiast odbywa się ona z wykorzystaniem wzorca umowy, w którego treść ingerencja jest ograniczona. Udając się do notariusza, celem zawiązania umowy spółki trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami taksy notarialnej oraz opłatami sądowymi, które w tym wariancie wynoszą 500,00 złotych.

Odmiennie uregulowana jest także kwestia odpowiedzialności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność osoby fizycznej jest nieograniczona, zatem odpowiada ona do pełnej wartości swojego majątku.  W sp. z o.o. odpowiedzialność wspólników jest zastrzeżona do wysokości wniesionych wkładów. W tym miejscu wspomnieć należy o pomocniczej odpowiedzialności zarządu spółki zastrzeżonej w art. 299 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel może skierować egzekucję względem ich majątku osobistego. Norma określona w tym przepisie daje również kilka możliwości zwolnienia się tego organu z ponoszenia odpowiedzialności, np. wykazanie złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim czasie, czy też brak szkody wierzyciela.

Wybór pomiędzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa a jednoosobową działalnościa gospodarczą powinien być także podyktowany kosztami, na które między innymi składają się:

Podatek dochodowy

Podatnikiem w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna. Jest więc zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy rejestracji podatnik ma możliwość wyboru formy opodatkowania. W Polsce istnieją następujące opcje: na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego), na zasadach podatku liniowego, ryczałt czy karta podatkowa. Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym, zatem jest dodatkowo obciążona podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto. Z tym wyjątkiem, że mniejsi podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą korzystać z obniżonej stawki 9% (zmiana wprowadzona w 2019 roku).

Księgowość

Przedsiębiorca działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może prowadzić uproszczoną księgowość lub ewidencję przychodów, natomiast spółka z o.o. zobowiązana jest prowadzić pełne księgi handlowe i sporządzać na przykład bilans zysków i strat. Księgowość w spółce z o.o. pochłania znacznie więcej środków finansowych i sporą ilość czasu. Z uwagi na to samodzielne prowadzenie rachunkowości przez właściciela nieposiadającego wiedzy specjalistycznej jest praktycznie niemożliwe.

 ZUS

Każda osoba rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przedsiebiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, a następnie przez 24 miesiące skorzystać z możliwości opłacania obniżonej składki ZUS (najniższej). Pamiętać należy, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać to uprawnienie, zostali go pozbawieniu m.in. ci którzy utrzymują relacje handlowe z byłymi pracodawcami, czy też wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. Co do zasady jednak, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa nie podlegają składkom ZUS. Zatem posiadanie spółki z o.o. może okazać się lepszym wyjściem jeżeli nie chcemy opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. 

Podumowując, zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka z o.o., posiadają swoje wady i zalety. Niewątpliwą przewagą spółki z o.o. jest kwestia ograniczonej odpowiedzialności oraz podniesienie rangi prowadzonego podmiotu, niemniej jednak to jednoosobowa działalność gospodarcza będzie fawortyem dla mniejszych przedsiębiorców. Przede wszystkim z uwagi na znacznie łatwiejszą procedurę zakładania działalności, niższe koszty oraz swobodę w wyborze opodatkowania. Dla tych, którzy planują duży biznes i są nastawieni na rozwój, lepszym rozwiązaniem na pewno będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Uptime monitored by Pingus.Cloud